ماد: ة علم  الأصوات Subjek : Ilmu al-aswat Ilmu al-aswat ialah ilmu yang membicarakan tentang suara-suara Bahasa Arab dari sudut makhr...

Ilmu Al-Aswat

ماد: ة علم  الأصوات

Subjek : Ilmu al-aswat


Ilmu al-aswat ialah ilmu yang membicarakan tentang suara-suara Bahasa Arab dari sudut makhraj, cara mengeluarkan huruf pada tempatnya, sifat huruf sehingga jelas kedengaran.

Kepentingan mempelajari Ilmu Al-Aswat :

  1. 1. Dapat mengenali suara huruf dan dapat membezakannya dengan huruf yang lain.
  2. 2. Membezakan suara yang hampir sama bunyi pada makhraj, dan suara yang sama pada sebutan huruf.
  3. 3. Melatih pelajar cara menyebut huruf, membaca huruf dengan sebutan yang tepat dan jelas.
  4. 4. Mengenali harakat pendek dan panjang.
  5. 5. Mengetahui sifat-sifat huruf.