مادة: الإملاء Subjek : Imla'/Khat Bahasa Arab Imla' : satu ilmu yang bertujuan mempraktikkan penulisan bahasa arab yang betul...

Imla'/Khat

مادة: الإملاء


Subjek : Imla'/Khat Bahasa Arab


Imla' : satu ilmu yang bertujuan mempraktikkan penulisan bahasa arab yang betul berdasarkan qawaidnya.

Objektif pengajian imla':

  1. 1. Pelajar akan mempelajari penulisan dengan betul.
  2. 2. Melatih pelajar teknik menulis dengan cepat dan jelas.
  3. 3. Mengajar kepada teknik menggunakan tanda-tanda bacaan
  4. 4. Melatih pelajar untuk menulis karangan atau perenggan.
  5. 5. Meluaskan kemahiran Bahasa Arab