مادة : مهارات اللغة العربية Subjek : Kemahiran-Kemahiran Bahasa Arab Tujuan mempelajari kemahiran-kemahiran Bahasa Arab ialah untuk me...

Kemahiran Bahasa

مادة : مهارات اللغة العربية

Subjek : Kemahiran-Kemahiran Bahasa Arab


Tujuan mempelajari kemahiran-kemahiran Bahasa Arab ialah untuk menambahkan 4 kemahiran utama kepada pelajar bagi menjadikan pelajar mahir dan tekun. Kemahiran tersebut ialah :
  1. 1. Kemahiran mendengar : Pengajaran teknik kefahaman apa yang di dengari dari guru.
  2. 2. Kemahiran bertutur : Pembelajaran teknik pertuturan Bahasa Arab 
  3. 3. Kemahiran membaca : Pelajar mempelajari kaedah pembacaan dan memahami apa yang di baca.
  4. 4. Kemahiran menulis : Pelajar mempelajari teknik penulisan Bahasa Arab bertepatan dengan qawaid/kaedah yang sohih.